Vokiečių kariuomenės 77-osios atsargos divizijos artilerijos pozicijų bunkeris

Artilerijos pozicijos buvo išsidėsčiusios ant kalvos, prie sodybos pastatų. 3 betoninės konstrukcijos ir šaudmenų patalpos. Tokiose įtvirtintose vietose galėjo stovėti haubicos arba lauko ir tvirtovės pabūklai. Haubicoms ambrazūros matmenys buvo didesni. Pulkininkas Ratzenšteinas buvo 77-osios atsargos artilerijos divizijos viršininkas, Smėlinės gyventojas. Jis vadovavo dviem atsarginiams artilerijos pulkams, kiekviename pulke buvo 6 artilerijos baterijos po keturis pabūklus, iš viso 48 lauko pabūklai ir 12 sunkiųjų lauko haubicų. GPS: 55.723004, 26.442838

To top