Ekspozicijos istorija

Nuoseklūs Pirmojo pasaulinio karo palikimo tyrinėjimai Zarasų krašte prasidėjo dar 2006 m., kai buvo karo istorikų Valdo Rakučio ir Vladimiro Orlovo iniciatyva buvo suorganizuota žvalgomoji/tiriamoji ekspedicija po Turmanto seniūnijos apylinkėse, o vėliau ir konferencija šiam paveldui pristatyti. Tyrinėjimų medžiaga aprašyta Vladimiro Orlovoje knygoje  „XX amžiaus fortifikacija Lietuvoje

Tyrinėjimų  pagrindu pirmieji  septyni objektai buvo įtraukti į Nekilnojamo Kultūros paveldo vertybių registrą. Jau tada buvo gimusi iniciatyva ir siūlymai kurti Pirmojo pasaulinio karo ekspoziciją Turmante ir atvirą muziejų po dangumi sukuriant turistinį maršrutą ir aplankant vokiečių kaizerinis kariuomenės sukurtą fortifikaciją.

Vėliau šios teritorijos tyrinėjimai rėmėsi vietos entuziastų iniciatyvomis, pavienėmis ekskursijomis ar „juodųjų archeologų“ veikla. Jau tada pastebėta, kad reikšmingą karo paveldą turi ir Latvijoje esanti teritorija tarp Gateno ir Medumės ežerų, kur ėjo pagrindinė fronto linija tarp Vokietijos ir Rusijos imperinių kariuomenių. Tad pilnai šį maršrutą ir jame esantį karo paveldą atskleisti reikalingos tarpvalstybinis bendradarbiavimas abipus sienos. 

Nuo 2018 m. ekspozicijos ir maršruto sukūrimo idėja pradėjo plėtoti VšĮ Zarasų turizmo ir verslo informacijos centras, kurių specialistai rinko ir sistemino maršrutų sukūrimui reikšmingą medžiagą ieškojo partnerių ir rengė šio paveldo atskleidimo projektus. 

Buvo parengtas projektas Projektas įgyvendinamas nuo 2021 m. ir tęsis iki 2023 – pradžios.  „Pirmojo pasaulinio karo turizmo kryptis ir ekpozicijos dėl lankytojų pritraukimo į pasienio regioną“ (arba trumpiau „WWI ROUTE“, projekto Nr. LLI-501) bendradarbiaujant su Aukšdaugavos rajono savivaldybe. Projektas įgyvendinamas nuo 2021 m. ir tęsis iki 2023 – pradžios.  Projekto bendras biudžetas siekia 731 tūkstantį eurų. 

Projekto „WWI ROUTE“ pagrindu kuriama ekspozicija ir tarptautinis maršrutas šiame pasienio regione. Keliaudami maršrutu galite aplankyti kelias pirmojo pasaulinio karo laikų ekspozicijas, pirmojo pasaulinio karo objektus likusių vokiečių kaizerinės kariuomenės pozicijų įtvirtinimų, pažinti išlikusį Pirmojo pasaulinio karo paveldą, susipažinti su šio istorinio periodo specifika. Maršrutas naudojant programėlę wwiroute.visitzarasai.lt  lengvai modifikuojamas ir pritaikomas įvairaus pajėgumo žmonėms keliaujantiems pėsčiomis, dviračiais ar automobiliais. Pilnas maršrutas siekia net 99 km. 

Apie mus 

Viešoji įstaiga Zarasų turizmo ir verslo informacijos centras yra įsteigtas Zarasų rajono savivaldybės tarybos. Centro pagrindinis veiklos tikslas skleisti informaciją apie Zarasų kraštą, jo turistinį potencialą, teikti verslo informavimo paslaugas.  

Įstaigos pagrindiniai tikslai:

skatinti Zarasų rajono turizmo ir verslo plėtrą, atsižvelgiant į rajono Savivaldybės turizmo bei verslo  plėtros prioritetus;

teikti informacijos paslaugas apie Zarasų rajono turizmo išteklius Lietuvos ir užsienio šalių turistams, kuriant patrauklų bei svetingą Zarasų rajono įvaizdį bei populiarinant jį Lietuvoje bei užsienyje;

teikti verslo informacijos, konsultavimo, mokymų paslaugas, ugdyti visuomenės verslumą, skatinti naujų darbo vietų kūrimą Zarasų rajone, didinant įmonių konkurencingumą.

Viešoji įstaiga Zarasų turizmo ir verslo informacijos centras teikia gido paslaugas, organizuoja ekskursijas po Zarasų kraštą ir Lietuvą. Leidžia ir platina informacinius leidinius, žemėlapius, parduoda suvenyrus. Tarpininkauja su kelionių agentūromis, padeda organizuoti pažintinius ir poilsines  keliones ir pan. 

Padeda užsisakyti transporto, nakvynės ar gido paslaugas, rasti reikiamą turizmo informaciją ar paslaugas Zarasų krašte. Teikia biuro paslaugas – kopijuoja, spausdina, skenuoja.

Teikia apgyvendinimo ir pramogines paslaugas.  Zarasų turizmo ir verslo informacijos centras administruoją Zarasų rajono savivaldybės tarybos perduotą turtą: kempingą ,,Zarasai”, Svečių namus ,,Zarasai“ bei Zarasų laipynių parką (su trasa neįgaliems žmonėms).

Viena iš Zarasų turizmo ir verslo informacijos centro veiklos sričių yra rengti ir administruoti projektus, finansuojamus iš nacionalinių, ES ir kitų šalių tarptautinių fondų, įstaigos tikslams ir savivaldybės prioritetams pasiekti turizmo, sporto ir kt. srityse. Viešoji įstaiga Zarasų turizmo ir verslo informacijos centras kuria ir rengia naujus turizmo produktus: pėsčiųjų, dviračių, automobilių, vandens, kultūrinius ir gamtinius maršrutus, ieško potencialių turizmo, aktyvaus ir pasyvaus poilsio paslaugų teikėjų ir organizatorių Zarasų krašte. 

To top