„Vokiečių kaizerinės kariuomenės 77-oji rezervinės pėstininkų divizijos fortifikacija prie Laukesos ežero

Vienas iš stipriausių vokiečių kaizerinės kariuomenės atramos punktų, kuriame buvo įsikūrę 77 pėstininkų rezervo divizijos junginiai. Šalia Laukesos ežero buvusiame Laukesos dvare veikė šios divizijos štabas. Smėlynės kaime iš klebonijos vokiečiai buvo išsikasę požeminį urvą į savo fronto pozicijas. Urvo įrengimui ir bunkerių statybai buvo panaudoti sugriautos Smėlynės Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos bažnyčios rąstai. GPS: 55.744317, 26.304773

Nuotraukų galerija

Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinės Bartkiškės kaime

Pirmojo pasaulinio karo metais visame Zarasų krašte ir Turmanto apylinkėse žuvo daug vokiečių ir rusų kariuomenių kareivių. Čia, buvusiame Bartkiškės kaime, buvo įrengtos Vokiečių kaizerinės kariuomenės 88 pėstininkų divizijos žuvusių kareivių kapinės. Išlikęs rausvo granito paminklas buvo skirtas divizijos vadui Generolui leitenantui Wilhelmui von Mengesui ir šios divizijos kritusiems kariams bendražygiams. Sovietmečių kapinės buvo išniekintos. GPS: 55.690221, 26.450553

Nuotraukų galerija

Geležinkelio tinklas Zarasų krašte Pirmojo pasaulinio karo metais

Turmanto geležinkelio stotis 1916 m. tapo svarbiu objektu. Vokiečių kariuomenei įrengus gynybines linijas fronte, buvo labai svarbu užtikrinti efektyviai veikiantį logistikos tinklą. Matote caro laikais statytą Turmanto senamiestį, buvusius geležinkeliečių bendrabučius, geležinkelio stotį. GPS: 55.699194, 26.465501

Nuotraukų galerija

Dotas šalia geležinkelio

Aktyviosios paskirties statinys su keturiomis šaudymo angomis, kurios skirtos kulkosvaidžiams. Išliko vokiškas užrašas. Manoma – kad tai yra „Memelburg“ užrašo likučiai. Kai kurios angos užmūrytos. Skirtas apsaugoti geležinkelio teritoriją ir sandėlius nuo priešų ar diversantų. GPS: 55.695833, 26.463988

Nuotraukų galerija

Pirmojo pasaulinio karo ekspozicija Turmante

Pirmojo pasaulinio karo ekspozicija Turmante yra tarptautinio maršruto ,,Pirmojo pasaulinio karo takais“ sudėtinė dalis. Ekspozicijoje rasite unikalių artefaktų, replikų, nuotraukų iš Pirmojo pasaulinio karo. Čia teikiama informacija apie maršrutą, kuriama virtuali realybė, teikiamos gidų paslaugos. GPS: 55.691923, 26.467024

Nuotraukų galerija

Pirmojo pasaulinio karo fortifikacinis statinys – Parako ir amunicijos saugykla

Du didžiuliai kalvą primenantys statiniai stovi Turmanto miestelio pietiniame pakraštyje, važiuojant Tilžės kaimo link. Tai yra Pirmojo pasaulinio karo parako ir amunicijos saugyklos. Į saugyklas buvo traukiniais gabenama, kaupiama ir kariniams daliniams išskirstoma amunicija, kiti reikmenys. GPS: 55.687587, 26.467224

Nuotraukų galerija

Vokiečių kariuomenės atramos punkto blindažai Tilžės kaime ir miške

Blindažai – karo lauko slėptuvė, skirta apsisaugoti nuo galingų ugnies smūgių. Visos slėptuvės buvo statomos pagal tipinę schemą, skyrėsi tik statinių dydžiai. Fasadinės sienos kraštuose buvo išsidėstę du įėjimai, tarp kurių – nedidelių langelių eilė. Daugelis Tilžės kaime ir jo apylinkėse esančių blindažų įtraukti į kultūros paveldo registrą. Šalia jų yra įrengti informaciniai stendai. GPS: 55.660275,26.566061; 55.666925,26.563367; 55.66446, 26.56501; 55.66579, 26.56645; 55.66692, 26.56336; 55.65956, 26.55388

Nuotraukų galerija

Vokietijos kariuomenės Kimbartiškės artilerijos pozicijos

Šioje vietoje esančios pozicijos yra įtvirtintos baterijos, kurios išliko kartu su pagalbinių statinių kompleksu. Tokioje baterijoje buvo du perdengti įtvirtinimai (kazematai) pabūklams ir saugios patalpos įgulai bei šaudmenims. Įtvirtintos baterijos leisdavo apsaugoti pabūklus ne tik nuo priešo ugnies, bet ir darė jas nepastebimas oro žvalgybai. GPS: 55.649012, 26.538124

Nuotraukų galerija

Vokiečių kariuomenės 77-osios atsargos divizijos stebėjimo ir kulkosvaidžių bunkeris

Buvo antroje gynybos linijoje, kuri dar buvo vadinama vidine linija. Bunkeris pastatytas kaip atsarginis, jeigu pirmąjį pralaužtu. Galima gynybinė padėtis traukimosi metu. Gerai ginkluotas stebėjimo postas, kulkosvaidžių lizdas, šiek tiek išlindęs iš apkasų linijos. Į priešą atsukta ambrazūra. GPS: 55.761024, 26.359518

Nuotraukų galerija

Privati Pirmojo pasaulinio karo paveldo ir kraštotyros kolekcija

Stikanu šeima užsiima istorinių artefaktų kolekcionavimu. Sukurta Pirmojo ir Antrojo pasaulinio karo artefaktų kolekcija. Šiame nedideliame specialiai muziejui statytame pastate surinkti Medumu ir apylinkių istoriniai įrodymai.
Jaunatnes iela 4, Medumi, Augšdaugavas novads, +371 25960552, GPS: 55.784781, 26.361653

Nuotraukų galerija

Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinės Šakių kaime ir Landvero pėstininkų brigados dislokavimo vieta

Vieta, kur daugiau nei prieš šimtą metų buvo dislokuotos 175 landvero pėstininkų brigada. Ji su keliais pulkais sudarė karinį miestelį vadinamą ,,Berlynu“, kuriame buvo įtvirtinimai, karinis lazaretas, gyvenamieji  statiniai, kapinės. Jos išlikusios iki šių dienų, o jose –  paminklinis akmuo su įrašu vokiečių kalba „Kritusiems 175 Landvero pėstininkų brigados bendražygiams.“ GPS: 55.656500, 26.534080

Nuotraukų galerija

Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos kariuomenės artilerijos pozicijos sekimo ir priedangos posto bunkeris Kimbartiškės kaime.

Stebėjimo postas, dengiantis prieigas prie artilerijos pozicijų. Nepaisant nedidelių gabaritų, jame įrengta anga periskopui ir trys šaudymo angos kulkosvaidžiams. Stebėjimo poste nuolatos veikdavo telefoninis ryšys, kurio pagalba buvo koreguojama ugnis iš šalia esančių artilerijos baterijų.  GPS: 55.649135, 26.542932

Nuotraukų galerija

Vokiečių kariuomenės 77-osios atsarginės pėstininkų divizijos artilerijos baterija prie Biruliškių.

Artilērijas baterijas parasti atradās aiz frontes aizsardzības līnijas. Šī vieta atradās aptuveni 6 km attālumā no frontes līnijas un sastāvēja no 4 bunkuru pāriem, kas atradās 30 metru attālumā viens no otra. Starp blakus esošajiem bunkuriem atradās lielgabala pozīcija. Abpus lielgabalam esošajās telpās tika novietota munīcija, kura katrai ieroču grupai tika glabāta atsevišķi, lai novērstu detonācijas iespēju. GPS: 55.723279, 26.427541

Nuotraukų galerija

Vokiečių kariuomenės 77-osios atsarginės divizijos bunkeris (štabas) prie Egipto bažnyčios.

Bunkeris buvo antroje gynybos linijoje, 5-10 kilometrų nuo fronto linijos. Šiame bunkeryje buvo įsikuriąs 257-ojo atsargos pėstininkų pulko štabas, kuriame gyveno karininkai. Siekdami geriau jaustis karo sąlygose, vokiečiai negailėjo laiko statydami požeminius miestelius, kurie bent kiek primintu namus. Ant kalvos buvo pastatytos slėptuvės ir kiti pastatų kompleksai, krosnis suteikė šiems statiniams šilumos ir sumažino drėgmę. Šalia statinio prieangio galima pamatyti du metalinius kablius (laikiklius izoliatoriams), taigi statinys buvo aprūpinamas elektros energija. GPS: 55.746247, 26.310622

Nuotraukų galerija

Vokiečių kariuomenės 77-osios atsargos divizijos artilerijos pozicijų bunkeris

Artilerijos pozicijos buvo išsidėsčiusios ant kalvos, prie sodybos pastatų. 3 betoninės konstrukcijos ir šaudmenų patalpos. Tokiose įtvirtintose vietose galėjo stovėti haubicos arba lauko ir tvirtovės pabūklai. Haubicoms ambrazūros matmenys buvo didesni. Pulkininkas Ratzenšteinas buvo 77-osios atsargos artilerijos divizijos viršininkas, Smėlinės gyventojas. Jis vadovavo dviem atsarginiams artilerijos pulkams, kiekviename pulke buvo 6 artilerijos baterijos po keturis pabūklus, iš viso 48 lauko pabūklai ir 12 sunkiųjų lauko haubicų. GPS: 55.723004, 26.442838

Nuotraukų galerija

Vokiečių kariuomenės 77-osios atsargos divizijos slėptuvė – bunkeris karių poilsiui.

Už kalvos, miško griovyje, prie pat pirmosios gynybos linijos esanti slėptuvė, kurioje kariai galėjo sušilti, išsidžiovinti, pavalgyti ar nusnūsti. Pirmosios gynybinės pozicijos buvo ne tik apkasai ir apkasai šauliams, bet ir pagalbiniai statiniai, suteikę laikiną poilsį, užuovėją nuo blogu oro sąlygų, nuo sviedinių sprogimų ir skeveldrų. Čia buvo telefonistų pastogės, rūbinės, komandų postai ir pareigūnų stebėjimo postai. Žeminėse buvo elektrinis apšvietimas, miegamos vietos, grindys, sienos sutvirtintos medžio rastais. Telefono linijos driekėsi nuo požeminių komandų postų iki artilerijos baterijų. GPS: 55.766045, 26.355847

Nuotraukų galerija

Pirmojo pasaulinio karo ekspozicija Medumose

Pirmojo pasaulinio karo metais Medumu teritorijoje keletą metų buvo išsidėsčiusi „Gyvybės ir mirties“ fronto linija. Abiejose jos pusėse buvo pastatyta sudėtinga įtvirtinimų sistema su grioviais, apkasais ir bunkeriais. Muziejuje galima susipažinti ne tik su aplinkiniuose miškuose rastais istoriniais artefaktais, bet ir įsikūnyti į kareivio vaidmenį, įeinant į bunkerį ar praeinant pro muziejaus patalpose sukurtus apkasus. Alejas iela 20, Medumi, Augšdaugavos novads, GPS: 55.783730, 26.351379

Nuotraukų galerija

Nakvynė

Svečių namai “Forest lake”

Teteri, Kamariški, Medumu pag., Augšdaugavas nov.,
+371 29488669, +371 27555383
GPS: 55.748423, 26.361843

Nuotraukų galerija

Poilsio kompleksas “Saulesstari”

Alejas iela 44, Medumi, Medumu pag., Augšdaugavas nov.,
+371 22052626
GPS: 55.789723, 26.349413

Nuotraukų galerija

Svečių namai „Zarasai“

Dariaus ir Girėno g. 11/15, Zarasai,
+370 618 04674,
GPS: 55.732346, 26.251141

Nuotraukų galerija

Kempingas “Zarasai”

Kauno g. 67, Zarasai,
+370 620 93432,
GPS: 55.719189, 26.221395

Nuotraukų galerija

Viesu nams – kafejnīca „Smalvos“

Gailiutiškės k., Turmanto sen., Zarasų r.
+370 678 02221,
GPS: 55.610014, 26.384651

Nuotraukų galerija

Maitinimas, parduotuvės

Svečių namai “Forest lake”

Teteri, Kamariški, Medumu pag., Augšdaugavas nov.,
+371 29488669, +371 27555383
GPS: 55.748423, 26.361843

Nuotraukų galerija

Poilsio kompleksas “Saulesstari”

Alejas iela 44, Medumi, Medumu pag., Augšdaugavas nov.,
+371 22052626
GPS: 55.789723, 26.349413

Nuotraukų galerija

Svečių namai „Zarasai“

Dariaus ir Girėno g. 11/15, Zarasai,
+370 618 04674,
GPS: 55.732346, 26.251141

Nuotraukų galerija

Kempingas “Zarasai”

Kauno g. 67, Zarasai,
+370 620 93432,
GPS: 55.719189, 26.221395

Nuotraukų galerija

Viesu nams – kafejnīca „Smalvos“

Gailiutiškės k., Turmanto sen., Zarasų r.
+370 678 02221,
GPS: 55.610014, 26.384651

Nuotraukų galerija

Muziejai, kultūros objektai

Karinės technikos kolekcija

Alejas iela 7, Svente, Sventes pagasts, Augšdaugavas nov.
+371 65427822
GPS: 55.903389, 26.376277

Nuotraukų galerija

Pirmojo pasaulinio karo muziejus “Pie komendanta”

Komandanta iela 1, Daugavpils,
+371 29244651, +371 26888122
GPS: 55.885073, 26.496859

Nuotraukų galerija

Zarasų krašto muziejus

D. Bukonto g. 20, Zarasai,
+370 385 52290,
GPS: 55.728384, 26.245217

Nuotraukų galerija

Zaraso ežero apžvalgos ratas

D. Bukonto g. 20, Zarasai,
GPS: 55.728175, 26.244262

Nuotraukų galerija

Zarasų Sėlių aikštė

Sėlių a. Zarasai, Zarasų r.
GPS: 55.731866, 26.245699

Nuotraukų galerija

Skulptūra ,,Elniažuvė“

Sėlių a. 22, Zarasai,
GPS: 55.732507, 26.24646

Nuotraukų galerija

Zarasų r. savivaldybės viešoji biblioteka

D. Bukonto g. 20, Zarasai,
+370 385 52279,
GPS: 55.728456, 26.245330

Nuotraukų galerija

Obeliskas Sankt Peterburgo – Varšuvos traktui atminti

Vytauto g. 15,Zarasai,
GPS: 55.732713, 26.252972

Nuotraukų galerija

Aktyvus poilsis

Zarasų laipynių parkas

Kauno g. 67,  Zarasai,
+370 682 40988,
GPS: 55.719104, 26.221062

Nuotraukų galerija

Slidinėjimo bazė “Egļukalns”

“Egļukalns”, Kalnāji, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads
+371 22034430, +371 20382060
GPS: 55.8731867, 26.3299732

Nuotraukų galerija

Sakralinis paveldas

Smalvų Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčia

Dvaro g. 2, Smalvos, Zarasų r.,
GPS: 55.641324, 26.361162

Nuotraukų galerija

Turmanto Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia

Žalioji g. 3, Turmantas,
GPS: 55.695582, 26.458297

Nuotraukų galerija

Zarasų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia

Bažnyčios g. 3, Zarasai.
GPS: 55.730608, 26.245625

Nuotraukų galerija

Egipto liuteronų bažnyčia

Ēģipte, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads
GPS: 55.747604, 26.311627

Nuotraukų galerija

Turizmo informacijos centrai

Zarasų turizmo ir verslo informacijos centras

Sėlių a. 22, Zarasai,
+370 682 40988,
GPS: 55.732474, 26.246642

Nuotraukų galerija

Daugpilio turizmo informacijos centras

Rīgas iela 22a, Daugavpils,
+371 65422818, +371 26444810,
GPS: 55.870838, 26.517395

Nuotraukų galerija

To top