Ekspozīcijas vēsture

Padziļināta Pirmā pasaules kara mantojuma izpēte Zarasu novadā aizsākās jau 2006. gadā, kad militārie vēsturnieki Valdas Rakutis un Vladimirs Orlovs ierosināja organizēt  apskates/izpētes ekspedīciju Turmantas pagasta apkaimē, bet vēlāk arī konferenci šī mantojuma prezentēšanai. Pētījuma materiāls aprakstīts Vladimira Orlova grāmatā “20. gadsimta fortifikācija Lietuvā”

Uz pētījumu pamata pirmie septiņi objekti tika iekļauti Nekustamā kultūras mantojuma vērtību reģistrā. Jau toreiz izskanēja iniciatīvas un priekšlikumi izveidot Pirmā pasaules kara ekspozīciju Turmantā un muzeju zem atklātas debess, veidojot tūrisma maršrutu un apskatot vācu ķeizara armijas izveidoto fortifikāciju.

Vēlāk šīs teritorijas izpēte balstījās uz vietējo entuziastu iniciatīvām, individuālām ekskursijām vai “melno arheologu” aktivitātēm. Jau toreiz tika pamanīts, ka arī Latvijas teritorijā starp Gateņu un Medumu ezeriem atrodas vērtīgs kara mantojums. Šeit virzījās galvenā frontes līnija starp Vācijas un Krievijas impērijas armijām. Tāpēc, lai pilnībā atklātu šo maršrutu un tajā ietverto militāro mantojumu, nepieciešama pārrobežu sadarbība.

No 2018. gada Zarasu Tūrisma un biznesa informācijas centrs sāka attīstīt maršruta un ekspozīcijas izveides ideju, vācot un sistematizējot maršruta izveidei nozīmīgus materiālus, meklējot sadarbības partnerus un gatavojot šī mantojuma atklāšanas projektus.

Projekts tika sagatavots. Projekta īstenošana no 2021. līdz 2023. gada sākumam. “Pirmā pasaules kara mantojuma tūrisma maršruta un ekspozīcijas izveide ar mērķi piesaistīt apmeklētājus pierobežā” (jeb saīsinājumā “WWI ROUTE”, projekts Nr. LLI-501) sadarbībā ar Augšdaugavas novada pašvaldību. Projekts tiek īstenots no 2021. gada. un turpināsies līdz 2023. gada sākumam. Projekta kopējais budžets sastāda 731 tūkstoti eiro.

Projekta “WWI ROUTE” pamatā šajā pierobežas reģionā tiek veidota ekspozīcija un starptautiskais maršruts. Ceļojot pa doto maršrutu var apskatīt vairākas Pirmā pasaules kara laika ekspozīcijas, Pirmā pasaules kara objektus, saglabājušos vācu armijas pozīciju nocietinājumos, iepazīt Pirmās pasaules kara mantojumu un šī vēstures perioda specifiku. Izmantojot lietotni wwiroute.visitzarasai.lt, maršrutu var viegli pārveidot un pielāgot dažādas fiziskās sagatavotības cilvēkiem, kuri ceļo kājām, ar velosipēdu vai automašīnu. Maršruta kopējais garums sasniedz līdz pat 99 km.

To top