Pirmā pasaules kara mantojuma tūrisma maršruts un ekspozīcijas

Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts Nr.LLI-501

Latvija Lietuva
Medumu muzejs

Pirmā pasaules kara ekspozīcija Medumos

Augšdaugavas novadā, Medumos Pirmais pasaules karš atstājis pēdas it visur. Visuzskatāmākie ir dzelzsbetona bunkuri, ierakumu pēdas. Vietējie iedzīvotāji pastāvīgi atrod liecības par vienu no lielākajiem kariem cilvēces vēsturē – ieroču daļas, šāviņu atliekas, formastērpu elementus, sadzīves priekšmetus. Medumu ekspozīcijas centra apmeklētājiem ir iespējams ne tikai apskatīties vēsturiskus artefaktus, bet arī iejusties karavīra lomā. Vienā no ekspozīciju zālēm tiks izveidota bunkura un blindāžas imitācija – fragments no ierakuma ar nelielu slēptuvi, karalauka atribūtiem, karavīru manekeniem. Liela uzmanība tiks veltīta audio un video aprīkojam, kas dot iespēju iejusties karalauka atmosfērā.

Vairāk informācijas

Pirmā pasaules kara ekspozīcija Turmantā

Pirmā pasaules kara laikā vācu ķeizaru armija, ar vairāk nekā 40 tūkstoši vāciešu, ieradās Zarasu reģionā un dzīvoja šeit vairāk nekā divus gadus, izveidoja unikālu aizsardzības sistēmu, kas palika pat simts gadus vēlāk. Šie aizsardzības nocietinājumi tika izmantoti Neatkarības cīņās un pat Otrā pasaules kara laikā. Bijušās Turmantas skolas telpās tiks izveidots inovatīvs, moderns Pirmā pasaules kara muzejs ar kara eksponātiem un virtuālās realitātes papildinātu ekspozīciju. Izmantojot jaunās tehnoloģijas un integrējot vecos artefaktus, muzeja apmeklētāji vairāk izjutīs šī perioda garu.

Vairāk informācijas
Zarasu muzejs

Aktualitātes

Galerija

To top